loading content..

Az Uniós adatvédelmi rendeletet az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 számú rendeletének (GDPR) való megfelelés érdekében mindenkinek, aki adatkezelést folytat át kell tekinteni és meg kell határozni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját.

Ha eddig nem volt, akkor létre kell hozni legalább egy adatvédelmi szabályzatot amelyben meg kell felelni az adatvédelmi rendeletben lefektetett elveknek és biztosítani kell az érintettek részére  a jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást. Az érintett jogai kapcsán biztosítani kell az információs önrendelkezési jog érvényesülését az új szabályoknak megfelelően.

Ahhoz hogy egy adatkezelő meg tudjon felelni az adatvédelmi rendelkezéseknek előzetesen adatvédelmi átvilágítást kell végezni annak érdekében, hogy az adatkezelési műveletek teljes körűen feltérképezésre kerüljenek. Ennek áttekintését és az adatok kiértékelését követően lehet az adott adatkezelőre vonatkozóan személyre szabottan elkészíteni a vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat, tájékoztatókat, illetve a működéssel összefüggésben a jogszabályok által előírt további szabályzatokat (pl. IT szabályzat, kamerarendszer működéséről szóló szabályzat, munkavállalókkal kapcsolatos szabályzatok stb.)

Mindezek fényében más adatvédelmi szabályzat lementése és felhasználása rendkívül nagy kockázatot hordoz, és egészen bizonyos, hogy nem elégséges, figyelemmel arra, hogy az adatvédelmi átvilágítást követően lehet csak teljes képet kapni arról, hogy milyen szabályzatok elkészítése és milyen egyéb feladatok ellátása szükséges az adott adatkezelő tekintetében. A fentieknek megfelelő adatvédelmi szabályzat és a hozzá kapcsolódó dokumentáció elkészítésében irodánk képzett Adatvédelmi Tisztviselőkkel dolgozik együtt, így adott esetben a kötelezően előírt adatvédelmi tisztviselői feladatokat is el tudjunk látni megbízóink részére.